Erke så ofte jeg får skrivd noe her, men skulle det faktisk være noen som leser her, så er jeg fortsatt tobakksfri, esigarett er helt topp.